Algemene voorwaarden

Wij zijn Industrieel Klimmen en wij leveren rust van geest bij werken en redden op hoogte.

Ons werk bestaat uit het verkopen en verhuren van valbeveiligingsmaterialen, het keuren van deze middelen en het geven van allerhande trainingen voor werken en redden op hoogte. Dit doen we vanuit 2 vestigingen. We hebben een fysieke winkel en een webshop. Keuringen doen we bij ons in het pand of bij een klant op locatie. Trainingen worden voornamelijk in onze eigen trainingshal gegeven en soms op locatie. Soms komen we langs om de door ons verkochte spullen te monteren, in dat geval leveren we ook montagewerk.

Deze voorwaarden geven duidelijkheid over de rechten en plichten die wij gezamenlijk hebben. Daar waar bepalingen alleen voor de Zakelijke Partij, of juist alleen voor de Consument niet handelend in beroep of bedrijf zijn bedoeld, wordt dit aangegeven. In alle gevallen waar dit niet wordt vermeld, geldende Voorwaarden voor beide partijen, tenzij dwingend wettelijke regels zich daartegen verzetten.