Valbeveiliging

Valbeveiliging

Valbeveiliging

Wat is valbeveliging en waarom is dat nodig?

Onder valbeveiliging verstaan we de meest essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die jou beschermen tegen een val van hoogte. Vallen van hoogte zijn nog altijd een grote bron van serieuze arbeidsongevallen. Door te kiezen voor de juiste valbeveiligingsmiddelen kan je dit risico afdekken.

Arbeidshygiënische strategie bij valgevaar

Het is belangrijk om de arbeidshygiënische strategie (AHS) in de gaten te houden. De AHS schrijft een bepaalde volgorde voor in de bescherming tegen een risico:

  1. Bronaanpak: neem de bron van het risico zoveel mogelijk weg. In ons geval betekent dat, dat je probeert te voorkomen dat je op hoogte moet werken.
  2. Organisatorische maatregelen: neem technische maatregelen of pas werkprocessen aan zodat de blootstelling aan valgevaar verminderd wordt.
  3. Collectieve maatregelen: Voorbeelden van collectieve maatregelen tegen valgevaar zijn het gebruik van hekwerken, steigers of kooiladders.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): als geen van bovenstaande maatregelen een effectieve oplossing biedt, dan kan je PBM inzetten. Industrieel Klimmen levert uit voorraad een groot aantal beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte. Je vindt een heel aantal van deze PBM in de productcategorie “Valbeveiliging”.

Industrieel Klimmen adviseert je graag in hoe je de arbeidshygiënische strategie correct toepast bij werken en redden op hoogte. Zo leveren wij rust van geest voor professionele hoogtewerkers.

Onderdelen van een valbeveiligingsuitrusting

Een valbeveiligingsuitrusting bestaat uit verschillende bouwstenen. Bijna altijd heb je een harnasgordel nodig. Je vindt valgordels, positioneergordels en rope accessgordels via deze link.

Bouwstenen die je vaak ook nodig hebt zijn bijvoorbeeld vallijnen (die voorzien zijn van een valdemper), positioneerlijnen, of wellicht valstopblokken. We zien dat valblokken steeds vaker worden ingezet in plaats van de klassieke vallijnen. Een valblokje is een vallijn met een oprolmechanisme. Hierdoor is de lengte van de vallijn (en dus jouw mogelijke valafstand!) altijd zo klein mogelijk. Daarnaast is er minder struikelgevaar omdat zo’n valstopblokje zichzelf opruimt door op te rollen.

Als je tijdelijke valbeveiliging nodig hebt, of valbeveiling over een langere lengte/hoogte (denk bijvoorbeeld aan een hoge ladder waar je tijdelijk intensief op moet werken) dan kan je ook een vallijn opbouwen uit een touw en een valstopparaat wat meeloopt op dit touw. Meestal wordt zo’n valstopapparaat gecombineerd met een valdemper die voorkomt dat de krachten bij een val hoger worden dan 6kN (= ongeveer 600kg). Zo ben je op een handige manier beveiligd tegen vallen terwijl je volop bewegingsvrijheid hebt!

Valbeveiliging voor gereedschap

Naast middelen die jou als persoon beschermen tegen een val, zien we dat er steeds vaker valbeveiliging voor gereedschap wordt gebruikt. Deze “tool tethering” of gereedschapsborging voorkomt dat je hamer, sleutel, boormachine, of ander materiaal, vallen. Dit is handig voor jou, want dan hoef je niet naar beneden om het op te rapen. Maar minstens zo belangrijk: je neemt ook het risico weg dat iemand onder jou dit gereedschap op z’n hoofd krijgt als het valt!

Wil je meer weten over welke valbeveiliging voor jou geschikt is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.