GWO trainingen, hoe zit dat nou?, training
Terug naar overzicht
08 april 2020
- Bram Miezenbeek

GWO trainingen, hoe zit dat nou?

De Global Wind Organisation is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met voornamelijk de veiligheid in en rondom windturbines. De organisatie is opgericht door enkele bouwers en eigenaren van windturbines. Het streven is om een ongeluk vrije werkomgeving te creëren binnen de windindustrie. Zo hebben ze al in 2012 de Basic Safety Training standaard gepubliceerd.

De noodzaak van standaardisatie

Global Wind Organisation

Reden voor GWO om deze standaard te ontwikkelen was de wildgroei van windturbines, windparken, fabrikanten en eigenaren. Iedereen had zijn eigen methodes en technieken om veilig te kunnen werken. Echter, er waren ook veel technicians die op meerdere modellen, van verschillende bedrijven werkzaam waren. Hierdoor ontstonden veel onduidelijke situaties op de werkvloer. Deze onduidelijkheden leidde ook vaak tot gevaarlijke situaties. De roep om eenduidigheid werd steeds groter, waarna verschillende bedrijven besloten om te krachten te bundelen en te kijken of er meer uniformiteit binnen de windindustrie gerealiseerd kon worden.

Vanuit het bedrijfsleven werden de standaarden voor veiligheid binnen de windindustrie opgesteld. Alle GWO trainingen zijn ontwikkeld aan de hand van deze BST richtlijnen. Een gecertificeerd trainingscentrum moet zich dus aan deze richtlijnen houden. Een keer in de zoveel tijd verschijnt er vanuit GWO een update van de standaard. Deze updates dienen te worden doorgevoerd in de trainingen. Hier is ook met enige regelmaat controle op. Dit om de kwaliteit van de trainingen en training profiders hoog te houden.

Komt er op neer dat iedereen die werkzaam is op, in of om een windturbine in het bezit moet zijn van Basic Safety Trainingen. Dit pakket bestaat uit de trainingen Working At Hights (WAH), First Aid (FA), Manual Handling (MH) en Fire Awareness (FAW). Voor offshore werk, dient de technician ook in het bezit te zijn van Sea Survival (SS).

Welke trainingen en waarom?

Door dit pakket van trainingen aan te bieden, hoopt GWO er voor te zorgen dat alle technicians veilig op hoogte kunnen werken, hoe ze met hun Persoonlijke Bescherming Middelen moeten omgaan. Mocht er dan toch een ongeluk gebeuren, dan kunnen ze het slachtoffer behandelen/stabiliseren (First Aid) en ook een basis redding uitvoeren. Veilig boven in een windturbine werken houdt ook in dat er kennis is van het blussen van een kleine, beginnende brand, maar ook vooral de bewustwording van hoe een brand zich kan ontwikkelen (Fire Awareness). De training Manual Handling berust grotendeels op een stuk bewustwording van het gevaar van te veel, te zwaar, te vaak tillen en dragen. In de nacelle zijn de ruimtes krap en een technician moet zich vaak in allerlei bochten wringen om onderhoud te kunnen plegen. Door bewust te worden van deze situaties, kunnen blessures voorkomen worden. Gelukkig wordt er bij het ontwerp van turbines steeds vaker rekening gehouden met de ergonomie, waardoor tillen in vreemde lichaamshouding steeds minder vaak gaat voorkomen. Speciaal voor het offshore werk is de Sea Survial ontworpen. Hierin leert de technician hoe de kans op overleven op zee te vergroten. Noodvoorraden, noodbakens, life rafts, comminicatie en (zelf)redding komt in deze training aan bod.

Gevorderden trainingen

Naast de Basic Safety Training, zij er ook nog twee gevorderden trainingen beschikbaar. Advanced Rescue Training (ART) en de Enhanced First Aid. (EFA) Beide trainingen gaan dieper in op de basis van WAH/FA, speciaal voor de afgelegen plekken, waar hulptroepen veel tijd nodig hebben om op locatie aan te komen. Teams van technicians zullen meer kennis en vaardigheden moeten bezitten om een slachtoffer te kunnen redden uit diverse situaties en tegelijk ook het slachtoffer moeten kunnen stabiliseren voor transport naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, soms meerdere uren verderop. Later in onze blogs meer over ART en EFA.

Naast de BST en de aanvullingen daarop, biedt GWO ook technische trainingen aan, speciaal voor onderhoud aan de turbines.

GWO certificaten

Elke Wind Turbine Technician dient dus in bezit te zijn van geldige GWO certificaten. Om dit aan te kunnen tonen worden alle certificaten geregistreerd in WINDA. In deze Wind Industry Database kan elke technician met zijn eigen windaID inloggen om te zien welke certificaten er zijn behaald en welke wanneer verlopen, om zo tijdig een Refresher Training bij een training profider aan te vragen. GWO certificaten zijn allemaal 2 jaar geldig. Net als de APK van je auto, kan je al twee maanden voor het verlopen van de certificaat een Refresher doen. De datum van geldigheid blijft dan hetzelfde, maar schuift dan weer twee jaar op. Overschrijd je de geldigheidsdatum, dan dient de technician de hele training weer opnieuw te volgen. Normaliter ontvangt de technician of iemand van de personeelsafdeling ruim vooraf een bericht dat een certificaat dreigt te verlopen. Zo is er genoeg tijd om een training in te plannen.

Samengevat

  • Iedereen in de windindustrie moet in bezig zijn van geldige GWO basic certificaten (WAH/FA/MH/FAW/(SS))
  • Desgewenst kunnen die worden aangevuld met ART/EFA
  • Technicians moeten ook in bezig zijn van de Basic Technical Training.
  • Alle certificaten zijn 2 jaar geldig.