Is de standaard BHV training voor klim- en boulderhallen wel zinvol?, training
Terug naar overzicht
28 september 2021
- Bram Miezenbeek

Is de standaard BHV training voor klim- en boulderhallen wel zinvol?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit geldt dus ook voor bedrijven in de industriële en recreatieve klimsector. Maar hebben de standaard BHV trainingen zoals die door vele aanbieders worden gegeven ook meerwaarde voor deze sector of wordt er tijd en geld verspild?

Sluit jouw (standaard) BHV training aan bij wat je doet?

Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Een goed uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) helpt bij het in kaart brengen van deze risico’s. En dan is het eigenlijk best bijzonder dat er überhaupt standaard BHV-trainingen bestaan. Er zit immers nogal wat verschil tussen een olieraffinaderij, een kinderopvang of een bouldergym.

In de recreatieve sector zijn echter andere winstmarges van toepassing dan in de industrie, waardoor de uitvoering van veiligheidstrainingen onder druk kunnen komen te staan. Dan rijst nog weleens de vraag: is die BHV cursus nu wel nodig? En in hoeverre sluit zo’n standaardcursus nu aan bij onze activiteiten?

Om de eerste vraag te beantwoorden: Ja, een BHV cursus is nodig. Niet omdat dat per se moet, het is tenslotte geen wettelijke verplichting, maar omdat een training wel een uitstekend middel is om een aantal vaardigheden te oefenen die bij de BHV-rol horen.

Kwaliteit standaard BHV training

De tweede vraag vergt een wat uitgebreider antwoord. Er zijn veel aanbieders van BHV wat zorgt voor veel concurrentie en een lage marge per cursist. Vanuit een trainingsaanbieder bekeken betekent dit dat je de klassen groot wilt maken, lang (meerdere dagen) wilt laten duren en het liefst eenzelfde verhaal aanbiedt wat je eindeloos kunt herhalen, want het ontwikkelen van nieuwe lesstof kost veel tijd en geld. Het gevolg is dat er soms weinig overeenkomsten zijn met de situaties in het bedrijf van de klant. Dan wordt een training al snel terecht als waardeloos ervaren door de cursisten.

BHV training specifiek voor de klimsector

Dus laten we eens kijken wat een klimhal of bouldergym nodig heeft aan BHV training. Uitgaande van een RIE voor een klimhal moet BHV in ieder geval voorzien in het omgaan met brand, evacuatiescenario’s en medische calamiteiten. Daarbij komt het feit dat de meeste klimhallen in stedelijk gebied liggen, wat betekent dat de professionele hulpdiensten snel beschikbaar zijn en hier ook op gerekend kan en mag worden. Voor brand betekent dit dat er na alarmering, en een beperkte bluspoging, de rol van de BHV-er al snel over gaat van brandbestrijder naar evacueerder en route-assistent van de brandweer. Wat betreft medische calamiteiten zal de BHV-er getraind moeten worden om een slachtoffer in leven te houden tot de ambulance er is en moet deze een goede assessment kunnen maken van veel voorkomende klimblessures. Langdurig oefenen met het leggen van allerlei verbandjes is wellicht minder relevant gegeven de risico’s die voortkomen uit de RIE. Wat te doen met slachtoffers die zijn gevallen en waarvan nek- of rugletsel wordt vermoed des te meer.

Een duidelijke rangschikking van de risico’s helpt om de focus op de juiste onderdelen te leggen bij een BHV training, zodat deze ook goed aansluit bij de bedrijfssituatie. Bijkomend voordeel hiervan is dat de cursisten ook beter leren omdat de training compacter, maar tegelijkertijd ook als relevanter wordt ervaren.

Enige tijd terug kregen wij het verzoek van een klant of wij een BHV cursus konden geven. Industrieel Klimmen verzorgt standaard geen BHV trainingen, ze passen simpelweg niet bij de klanten die wij bedienen. Maar toen het verzoek was of wij onze expertise op het gebied van Fire Awareness, First Aid en evacuatie konden gebruiken om een BHV-training op locatie specifiek voor klimhallen en bouldergyms te ontwikkelen konden wij geen nee zeggen. Daarom hebben wij speciaal voor deze een bedrijven een zeer compacte en relevante BHV-training ontwikkeld die binnen een dag een grote groep medewerkers gereed maakt om de BHV-rol te vervullen.

Interesse? Neem contact op via training@industrieelklimmen.nl of bel ons op 075 750 36 00.