(On)zin die einddatum op certificaten, training
Terug naar overzicht
03 maart 2021
- Bram Miezenbeek

(On)zin die einddatum op certificaten

Bij Industrieel Klimmen krijgen we met enige regelmaat de vraag waarom de certificaten die wij uitreiken aan het eind van onze trainingen maar 1 of 2 jaar geldig zijn en of de einddatum op het certificaat niet kan worden weggelaten. Op zich een goede vraag natuurlijk, want als een rijbewijs zonder hertraining tot je 75e verjaardag geldig is, waarom een training werken op hoogte dan niet? Is dat gewoon een business model van trainingsbedrijven of steekt er meer achter?

Waarom zijn certificaten maar 2 jaar geldig?

 

Arbowet

De wet- en regelgeving (Arbowet artikel 8, lid 2) zegt dat een werkgever de verplichting heeft ervoor te zorgen dat werknemers voldoende onderricht gehad hebben met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Daarnaast zegt artikel 20 lid 3 van diezelfde wet dat certificaten een beperkte tijdsduur mogen hebben. Aangezien een trainingscentrum ook gewoon de wet moet volgen moet er op basis van de wet dus gewoon een einddatum op een certificaat staan.

Dan valt er nog steeds te discussiëren over de lengte van de geldigheid van een certificaat. De geldigheidsduur van certificaten en diploma’s kan flink verschillen. Ook is hierbij een onderscheid te maken welk doel het certificaat heeft. Als dit duidelijk werk gerelateerd is, is de Arbowet van toepassing. Deze is een stuk strikter dan wanneer de certificaten in een niet-werk gerelateerde context worden verstrekt. Dit is duidelijk zichtbaar bij het eerder genoemde rijbewijs. Een vrachtwagenchauffeur moet aan andere eisen dan een particulier voldoen voor het behouden van zijn bevoegdheden om zich op de weg te begeven. Dit onderscheid vloeit mede voort uit de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid die de werkgever naar de werknemer toe heeft.

De wettelijke kant is één aspect van de geldigheidsduur van certificaten. Maar die wettelijke kant is wel ergens op gebaseerd en dat is een meer inhoudelijke reden die te maken heeft met ons geheugen. Behalve dat een goede training met zijn tijd mee hoort te gaan en ook telkens de nieuwste ontwikkelingen op technisch vlak hoort te volgen is kennis en kunde sneller vergeten dan menigeen denkt.

Ebbinghaus’ vergeetcurve

In de 19e eeuw heeft Hermann Ebbinghaus de vergeetcurve opgesteld die een relatie laat zien tussen de tijd en dat wat iemand zich nog weet te herinneren. Van deze curve zijn vele varianten afhankelijk van welke parameters worden meegenomen in het modelleren ervan. Een aantal factoren zijn onder andere:
• Hoe ingewikkeld is de stof?
• Hoe belangrijk is deze voor de cursist?
• Hoe werd de stof geleerd? (E-learning, praktijktraining etc)
• Fysieke en mentale fitheid van de cursist tijdens de training

Herhaling noodzakelijk

Daarnaast maakt het uit of we ons een cognitieve vaardigheid (kennis en procedures) of motorische vaardigheid moeten eigen maken. Motorische vaardigheden kosten over het algemeen meer moeite, zeker als deze complex zijn, maar als we ze eenmaal beheersen we ze soms bijna een mensenleven zonder al teveel herhaling. Vergelijk maar eens het leren van een lijstje Duitse woorden met het leren schaatsen. Schaatsen kost duidelijk meer moeite, maar als we het eenmaal kunnen, zijn we ook in staat om na jaren van warme winters toch de schaatsen weer onder te doen als het moment daar is. Het lijstje woorden is dan allang al vergeten. Hoewel onze trainingen een sterke fysieke en motorische component hebben zijn het toch hoofdzakelijk cognitieve vaardigheden die we aanleren: processen, checklists en procedures. Cursisten worden bij ons niet opgeleid tot sportklimmer op olympisch niveau, dat vereist vooral motorische vaardigheden. Wel streven we ernaar dat deze mensen net voor het verlopen van hun certificaat met hetzelfde gemak een redding uitvoeren als een dag na de training.

De curve van Ebbinghaus laat zien dat opgedane kennis schrikbarend snel wegzakt na een training en dat herhaling ervoor zorgt dat de stof vollediger paraat is op enig moment in de tijd. Daarnaast laat de curve zien dat de spreiding van de herhalingstrainingen minstens zo belangrijk is. 1 dag per 2 jaar maximaal leren is dus minder zinvol dan 3 keer iets minder intensief.

In arbocatalogi, waarbij werkgevers en werknemers de standaarden voor een sector vastleggen, worden onze “vergeetkundigheid” samen met het risico van de bijbehorende taken mee genomen in de afweging wat een goede balans is tussen de hoeveelheid training en de veiligheid die dit oplevert.

Curve van Ebbinghaus

Curve van Ebbinghaus

Noodzaak van training

Bedenk deze inzichten en de curve van Ebbinghaus in gedachten eens het volgende:
• Hoe vaak werken mijn collega’s op hoogte?
• Hoe vaak redden zij?
• Hoe vaak trainen zij bewust de procedures die verbonden zijn aan bovenstaande taken?
• Heeft je organisatie een “continuous learning strategie”?

We zien uw collega’s graag op een van onze herhalingstrainingen. Heeft u nog vragen? Wilt u collega’s aanmelden voor een training? Neem contact met ons op.

Bronnen: