Veilig leren werken op een schuin dak een te grote kostenpost?, training
Terug naar overzicht
17 oktober 2021
- Bram Miezenbeek

Veilig leren werken op een schuin dak een te grote kostenpost?

Werken op hoogte brengt vanzelfsprekend een risico op valgevaar met zich mee. Als werkgever heb je de verplichting te zorgen dat een werknemer voldoende kennis, vaardigheden en middelen heeft om dit risico zo klein als redelijk mogelijk is te houden. Maar zijn deze preventieve kosten wel te verantwoorden?

Trainingen zijn duur

Trainingen zijn niet goedkoop, materiaal ook niet en dan zijn de medewerkers er ook nog tijd aan kwijt. Er moet heel wat werk verricht worden voordat een training veilig werken op hoogte is terugverdiend. En dat is dan nog maar één training. Zo zijn er ook nog trainingen zoals BHV, VCA en producttrainingen. Die laatste heb je tenminste wat aan voor de productiviteit en zijn soms ook nog goed betaalbaar want ze worden gesponsord door de fabrikant.

Maar hoe verhouden zich nu de kosten en baten van een training veilig leren werken op hoogte? Hier wordt al met regelmaat over geschreven, maar vaak is dit vanuit een specifieke invalshoek: een negatieve.

Negatieve redenen

De negatieve insteek is dan één van dreiging: wat kost het aan verzuim als iemand valt? Hoeveel duurder is de opgelegde boete door de rechter als een redelijke termijn van hertraining overschreden is? Hoeveel kost het als de werkgever überhaupt geen training heeft aangeboden? Wat kost een vervangende arbeidskracht? Wat kost de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden die door het incident optreedt? Wat zijn de kosten wanneer de werknemer arbeidsongeschikt raakt?

De lijst van mogelijke schades en kosten is eindeloos tot soms zelfs een reële dreiging van een faillissement. En hoewel al deze vragen zeer terecht zijn en op zich voldoende om een financieel positieve business case te maken, worden de keuzes soms toch anders gemaakt. De pijn van de kosten van de training wordt namelijk direct gevoeld en is concreet. De mogelijke schade is niet direct, maar in de toekomst en ook niet concreet.

Daardoor laten mensen, en dan vooral ondernemers, zich in hun beslissingen eerder leiden door mogelijke kansen en voordelen in plaats van dreigingen. Als mens zijn we sowieso slecht in het inschatten van kansen en risico’s, dus of dergelijke argumenten tot ander beslissingsgedrag leiden valt te betwijfelen. Een goede finance-medewerker met een helikopterview, iets verder verwijderd van de dagelijkse operationele praktijk, zal aan de bel trekken over de financiële gevolgen die, zeker voor een kleine onderneming, desastreus kunnen zijn. Maar nadat het belang van veilig werken is uitgesproken gaat een bedrijf alweer snel over tot de orde van de dag.

Daarom nu eens een positieve insteek voor het investeren in training voor het veilig werken op hoogte: wat levert het op?

Positieve motivatie: wat levert een training op?

Een goede training vindt plaats in een veilige en gecontroleerde omgeving waar realistische scenario’s en technieken kunnen worden geoefend. Zeker met het werken op hoogte op een schuin dak is dit belangrijk zodat mensen met meer vertrouwen op de werkplek aan de gang gaan. Een werknemer die zich veilig voelt en zelfvertrouwen heeft werkt sneller en begeeft zich minder aarzelend over het dak.

Als je daarnaast weet dat je niet snel van het dak zult vallen kun je ook twee handen gebruiken in plaats van het veel gehoorde “één hand voor de baas en één hand voor mezelf”. Als je op een schuin dak hebt geleerd te werken met goede tool tethering kun je sneller en handiger met je gereedschap overweg zonder dat je omlaag moet om het weer op te halen als je het hebt laten vallen. Bovendien vinden de collega’s die beneden staan het ook fijn als er geen gereedschap omlaag komt vallen. Met handige materialen en technieken krijg je de bouwmaterialen snel en veilig op plekken waar je met de bouwlift lastig kunt komen. En met de juiste training leer je technieken waardoor je ook op een schuin dak al deze voordelen kunt behalen.

Industrieel Klimmen biedt de mogelijkheid om behalve technieken die noodzakelijk zijn voor een plat dak, ook technieken voor een schuin dak te trainen,  zelfs met een variabele dakhoek! Zo wordt een kostenpost een efficiency-verbeteraar! Niet zoals een ongeluk (hopelijk) eenmalig, maar iedere dag weer!

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op: training@industrieelklimmen.nl

Bronnen:

https://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt
https://www.arboinspectie.nl/nl/kosten-arbeidsomgeval/
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/ziekte-en-arbeidsongeschiktheid-de-werkgeversrisicos

Een werkgever moet de schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, als de werkgever (art 7:658 BW):

  • niet de vereiste maatregelen heeft genomen (2.7.1.1.),
  • tegen gevaren die hem bekend moeten zijn (2.7.1.2.),
  • op het moment waarop het gevaar heeft geleidt tot schade (2.7.1.3.),
  • terwijl de schade niet in zijn volle omvang was geleden, als de werkgever de vereiste maatregelen wel had genomen (2.7.1.4.).

Gerelateerde artikelen